Montaż   koparki


      Nasze wieloletnie doświadczenie w montowaniu Przydomowych Oczyszczalni Ścieków gwarantuje dobór najlepszego możliwego rozwiązania do panujących warunków gruntowych na działce inwestora. Indywidualne podejście do każdej kolejnej instalacji skutkuje 100% zadowoleniem klientów. Każdy montaż jest poprzedzony bezpłatną wizją lokalną na której dokonujemy odwiertu geotechnicznego. Po sprawdzeniu warunków gruntowych dopasowujemy optymalne rozwiązanie na pozbycie się oczyszczonej wody pościekowej. Nasze rozwiązania sprawdzają się również w przypadku trudnych warunków gruntowych np. wysokie wody gruntowe, słabo przepuszczalny grunt. Oczyszczalnie montujemy w terenach zielonych, ciągach komunikacyjnych pieszych oraz obciążonych ruchem samochodowym. W zależności od wielkości działki, kształtu i zabudowań dobieramy rodzaj oraz wielkość koparki (koparki mini, midi oraz kołowe koparko-ładowarki). Likwidujemy stare szamba (zasypujemy, skuwamy itd.) Montujemy również zbiorniki na zagospodarowanie wody deszczowej, przepompownie, studnie wodomierzowe, szamba. Wykonujemy odwodnienie z rynien oraz drenaże.


Przykładowe rozwiązania:


Odpływ oczyszczonej wody pościekowej do cieku wodnego:

ciek

Odpływ oczyszczonej wody pościekowej do studni chłonnej:

studnia

Odpływ oczyszczonej wody pościekowej do drenażu

drenaz

Odpływ oczyszczonej wody pościekowej do poletka rozsączającego:

poletko

Odpływ oczyszczonej wody pościekowej do nasypu:

nasyp