Bezcenny tlen

Bezcenny tlen

Czy wiedziałeś, że za procesy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach biologicznych odpowiedzialne są m.in. bakterie tlenowe? Te mikroorganizmy potrzebują do życia tlen. Odpowiedzialna jest za to pompka membranowa która doprowadza powietrze do oczyszczalni natleniając tym samym ściek.